Parteneriat

Proiectul este implementat de Asociatia Kofoed’s School Romania in calitate de Beneficiar, in parteneriat cu  PATRONATUL INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII (Partener 1), ASOCIATIA PENTRU FORMARE, EDUCATIE SI DEZVOLTARE EUROFED (Partener 2) si Liceul Tehnologic „ANGHEL SALIGNY” Tulcea

Lider – Asociatia Kofoed’s School Romania

Asociatia Kofoed’s School Romania, s-a infiintat in anul 2007 si face parte din reteaua Kofoed’s School International.Scopul organizatiei il reprezinta ridicarea continua a calitatii invatamantului pentru tineri marginalizati prin atragerea diferentiala a tuturor tinerilor fara calificare si incluziunea sociala a acestora pe calificarile solicitate de piata muncii. Asociatia este furnizor de Servicii de informare si consiliere in domeniul fortei de muncam;Servicii de mediere pe piata muncii;Centru de evaluare si certificare a competentelor profesionale pe alte cai decat cele formale;Centru de formare profesionala a adultilor. De asemenea, Asociatia Kofoed’s School Romania a desfasura o serie de activitati si proiecte in domeniul activitatilor cu copii, dintre care mentionam proiectul POSDRU: POSDRU/188/2.2/S/155518 “Impreuna dam sanse copiilor!”, proiect ce a avut ca obiectiv prevenirea si corectarea fenomenului de parasire timpurie a scolii prin mentinerea/integrarea in educatie a elevilor cu risc de parasire timpurie a scolii din mediul rural si urban in regiunile SE, SV – Oltenia si Bucuresti – Ilfov. 

ROLUL PARTENERULUI IN CADRUL PROIECTULUI:

Asociatia Kofoed’s School Romania se va implica in urmatoarele activitati:

Activitatea A0. – Managementul si administrarea proiectului

A0.1. Coordonarea generala a proiectului

A0.2. Informare si publicitate

Activitatea A1.Organizarea si derularea programelor de invatare la locul de munca

A1.1. Organizarea selectiei si gestionarea grupului tinta

A1.2. Derularea programelor de stagii de practica

Activitatea A2. Furnizarea de servicii de consiliere si orientare profesionala

A2.1 Furnizarea de servicii de consiliere si orientare profesionala

De asemenea, Solicitantul s-a implicat activ premergator implementarii proiectului atat in activitatea de realizare a analizei la nivelul comunitatii marginalizate pentru fundamentarea cererii de finantare prin participarea la actiunile de realizare a analizei/raportului de cercetare de la nivelul comunitatii marginalizate Sat Sinoe, cat si in elaborarea si depunerea cererii de finatare.

Partener 1 – PATRONATUL INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII

Patronatul Intreprinderilor Mici si Mijlocii este o organizatie patronala de la nivelul judetului Tulcea, nonprofit, infiintata in 2016, ce are ca scop promovarea si apararea intereselor membrilor sai si a IMM-urilor din judetul Tulcea, precum si dezvoltarea mediului economic de la nivelul teritoriului ITI DD. De la infiintare si pana la momentul lansarii prezentul apel de proiecte, Patronatul a derulat mai multe sesiuni de informare a IMM-urilor din zona ITI DD cu privire la necesitatea si importanta elaborarii si introducerii unor programe de invatare la locul de munca la care au participat un nr de 33 IMM-uri din ITI DD, precum si activitati de teren la 5 IMM-uri din teritoriul ITI DD cu scopul promovarii si incurajarii participarii angajatilor din IMM-uri la programe de formare profesionala continua, ca modalitate de crestere a productivitatii muncii angajatilor, mentinerii pe piata si dezvoltarii de noi orizonturi/piete de desfacere a IMM-urilor.

ROLUL PARTENERULUI IN CADRUL PROIECTULUI:

Partenerul 1 se va implica in urmatoarele activitati:

Activitatea A0. – Managementul si administrarea proiectului

A0.1. Coordonarea generala a proiectului

A0.2. Informare si publicitate

Activitatea A1.Organizarea si derularea programelor de invatare la locul de munca

A1.2. Derularea programelor de stagii de practica

Activitatea A3. Dezvoltarea sistemului de invatare la locul de munca

A3.1 Incheierea parteneriatelor/conventiilor intre furnizorii de educatie si formare profesionala initiala (unitati de invatamant) si partenerii de practica

A3.2 Crearea unui sistem de informare coordonata prin activitati inovative de facilitare a practicii

Activitatea A4. Activitati de sprijin a sistemului de invatare la locul de munca

A4.2. Organizarea concursurilor pe meserii

De asemenea, Partenerul s-a implicat activ premergator implementarii proiectului atat in activitatea de realizare a analizei la nivelul comunitatii marginalizate pentru fundamentarea cererii de finantare prin participarea la actiunile de realizare a analizei/raportului de cercetare de la nivelul comunitatii marginalizate Sat Sinoe, cat si in elaborarea si depunerea cererii de finatare.

Partener 2 – ASOCIATIA PENTRU FORMARE, EDUCATIE SI DEZVOLTARE EUROFED

Asociatia pentru Formare, Educatie si Dezvoltare – EUROFED este un ONG tanar infiintat in anul 2012, cu competenta si expertiza in domeniul furnizarii de servicii integrate adresate somerilor, persoanelor inactive, persoanelor din mediul rural si de etnie roma. Asociatia este autorizata in mai multe ocupatii de formare profesionala a adultilor (Formator, Expert Achizitii Publice, Auditor Intern in Sectorul Public, Competente Antreprenoriale, Lucrator in Comert, Organizator spectacole, Tapiter) pentru care a organizat pana in prezent peste 15 sesiuni de formare profesionala, la care au luat parte peste 250 participanti. De asemenea, Asociatia are experienta si in implementarea de proiecte cu finantare nerambursabila, respectiv in perioada 25.02.2015-24.12.2015 a implementat, in calitate de partener, proiectul cu titlul ,,DE LA SUSTENABILITATE LA DURABILITATE – SUSTENABIL!”, cod SMIS 58212, proiect finantat prin POSDRU 2007-2013 si in cadrul caruia a avut ca atributii recrutarea de grup tinta, formarea si medierea pe piata muncii a grupului tinta, organizarea de evenimente de antreprenoriat. Incepand cu anul 13.09.207 Asociatia este furnizor de servicii de informare si consiliere profesionala si mediere pe piata muncii acreditat de ANOFM. In cadrul proiectului Asociatia se va implica in managementul proiectului, identificarea si recrutarea grupului tinta, informarea, consilierea profesionala si mentinerea grupului tinta in cadrul proiectului, medierea grupul tinta, evaluarea si certificarea competentelor profesionala (activitate externalizata) si acompanierea GT (activitate externalizata). 

ROLUL PARTENERULUI IN CADRUL PROIECTULUI:

Activitatea A0. – Managementul si administrarea proiectului

A0.1. Coordonarea generala a proiectului

A0.2. Informare si publicitate

Activitatea A2. Furnizarea de servicii de consiliere si orientare profesionala

A2.1 Furnizarea de servicii de consiliere si orientare profesionala

Activitatea A3. Dezvoltarea sistemului de invatare la locul de munca

A3.1 Incheierea parteneriatelor/conventiilor intre furnizorii de educatie si formare profesionala initiala (unitati de invatamant) si partenerii de practica

A3.2 Crearea unui sistem de informare coordonata prin activitati inovative de facilitare a practicii

Activitatea A4. Activitati de sprijin a sistemului de invatare la locul de munca

A4.1. Infiintarea si dezvoltarea firmelor de exercitiu: targuri

De asemenea, Partenerul 2 s-a implicat activ premergator implementarii proiectului atat in activitatea de realizare a analizei la nivelul comunitatii marginalizate pentru fundamentarea cererii de finantare prin participarea la actiunile de realizare a analizei/raportului de cercetare de la nivelul comunitatii marginalizate Sat Sinoe, cat si in elaborarea si depunerea cererii de finatare.

Derulează în sus