Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului il reprezinta asigurarea unei rate crescute de participare a 102 de elevi din teritoriul ITI Delta Dunaii la programe de invatare la locul de munca pe o perioada de 24 de luni, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI.

Pe termen lung, se vor crea astfel oportunitati sporite de integrare in munca a celor 102 de elevi, prin formarea si dezvoltarea de competente profesionale si transversale.

Obiectivele specifice ale proiectului

OS1 – Cresterea participarii la programe de invatare la locul de munca a elevilor din invatamantul secundar, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI, prin participarea a 102 elevi din care peste 14% romi si/sau mediul rural (15 elevi total) de liceu/scoala profesionala la programe de invatare la locul de munca. OS 1 contribuie la atingerea indicatorului 4S131 si se realizeaza prin implementarea activitatii A1.


OS2 – Cresterea participarii la programe de invatare la locul de munca a elevilor din invatamantul secundar, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI, prin participarea a 102 elevi din care peste 14% romi si/sau din mediu rural (15 elevi total) de liceu/scoala profesioanala la servicii de consiliere si orientare profesionala. OS2 contribuie la atingerea indicatorilor 4S131, 4S120, 4S121, 4S122 si se realizeaza prin implementarea activitatii A2.


OS3 – Cresterea participarii la programe de invatare la locul de munca a elevilor din invatamantul secundar, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI, prin incheierea parteneriatelor de practica cu operatorii economici din aria de implementare a proiectului cu activitatea predominanta in sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI, precum si prin derularea unei campanii de informare coordonata in ambele sensuri cu privire la importanta si necesitatea stagiilor de practica pentru elevi si angajatori. OS3 contribuie la atingerea indicatorilor 4S131, 4S120, 4S121, 4S122 si se realizeaza prin implementarea activitatii A3


OS 4 – Cresterea participarii la programe de invatare la locul de munca a elevilor din invatamantul secundar, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI, prin participarea a 102 elevi de liceu la 8 targuri pentru firmele de exercitiu, 12 concursuri pe meserii. OS4 contribuie la atingerea indicatorilor 4S131, 4S120, 4S121, 4S122 si se realizeaza prin implementarea activitatii A4.

Derulează în sus