Inscriere grup tinta

Grupul Tinta este definit ca fiind format din 102 elevi cu domiciliul in teritoriul ITI Delta Dunarii, cuprinsi in invatamantul profesional si/sau liceal din Liceul Tehnologic „ANGHEL SALIGNY” Tulcea, la specializarile/profilele din domeniile/sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI, cuprinse in programa scoalara a unitatii de invatamant din teritoriul ITI Delta Dunarii, care se incadreaza in categoria de grup tinta eligibil “Elevi (ISCED 2 – 3, nivel de calificare 3 -4)” prevazuta de Ghidul Solicitantului Conditii Specifice. Unitatea/unitatile de invatamant din care se va selecta grupul tinta va/vor avea calitatea de partener/parteneri asociat/asociati in cadrul proiectului pentru care se va incheia un protocolul de colaborare in acest sens intre Liderul de parteneriat si unitatea/unitatile de invatamant.

Recrutarea si inscrierea persoanelor eligibile in cadrul proiectului se va realiza respectandu-se urmatoarele etape:

Persoana inregistrata in GT:

I) Depunerea dosarului de candidatura;

II) Analiza dosarelor si solicitarea de clarificari de la participanti, daca este cazul (de ex.: lipsa documente, neconformitate etc); 

III) Acceptarea sau respingerea dosarului.

Documentele care compun dosarul participantului necesare inscrierii in grupul tinta:

1.Formularul de inscriere GT; 

2.Declaratie de consimtamant privind acordul utilizarii datelor cu caracter personal; 3.Declaratie de evitarea dublei finantari; 

4.Chestionar initial de identificare a nevoilor – detaliat; 

5.Declaratie apartenenta grup tinta; 

6.Copie carte de identitate;

7.Copie certificat de nastere.

Derulează în sus