Activitatile proiectului

Activitatea A0. – Managementul si administrarea proiectului

A0.1. Coordonarea generala a proiectului

A0.2. Informare si publicitate

Activitatea A1.Organizarea si derularea programelor de invatare la locul de munca

A1.1. Organizarea selectiei si gestionarea grupului tinta

A1.2. Derularea programelor de stagii de practica

Activitatea A2. Furnizarea de servicii de consiliere si orientare profesionala

A2.1 Furnizarea de servicii de consiliere si orientare profesionala

Activitatea A3. Dezvoltarea sistemului de invatare la locul de munca

A3.1 Incheierea parteneriatelor/conventiilor intre furnizorii de educatie si formare profesionala initiala (unitati de invatamant) si partenerii de practica

A3.2 Crearea unui sistem de informare coordonata prin activitati inovative de facilitare a practicii

Activitatea A4. Activitati de sprijin a sistemului de invatare la locul de munca

A4.1. Infiintarea si dezvoltarea firmelor de exercitiu: targuri

A4.2. Organizarea concursurilor pe meserii

Derulează în sus